Het doel van vaccineren is het beschermen van uw paard tegen verschillende besmettelijke ziekten. Vaccineren zorgt ervoor dat de ziekteverschijnselen minder heftig verlopen mocht uw paard wel ziek worden. Het is mogelijk uw paard tegen de volgende ziekten te vaccineren:

  • Influenza
  • Tetanus
  • Rhinopneumonie
  • Droes
  • Schimmels

Wanneer u met uw paard naar een wedstrijd of keuring gaat, is vaccineren volgens het KNHS vaccinatieschema verplicht. Ook wanneer uw paard of pony weinig tot niet van stal komt, is het raadzaam om wel te vaccineren.

De basisvaccinatie is een eerste vaccinatie met daarop tussen de 3 weken en 3 maanden volgend een tweede vaccinatie. De jaarlijkse terugkerende hervaccinatie moet binnen 12 maanden toegediend zijn. Als er meer dan 12 maanden zijn verstreken, zal de gehele basisvaccinatie voor een wedstrijd of keuring opnieuw moeten. Een vaccinatie moet minimaal 7 dagen van te voren toegediend zijn voor het mogen deelnemen aan een wedstrijd of  keuring.

Dierenartsenjourebanner.jpg