De laatste jaren is er veel veranderd in het standaard ontwormingsbeleid. Vanwege toename van resistentie tegen ontwormingsmiddelen is het verplicht gesteld om eerst mestonderzoek te laten doen alvorens te ontwormen.

Het advies is om 2 tot 3 keer per jaar mestonderzoek te laten doen, in de maanden maart, juni en september, en in het najaar standaard te ontwormen.  Het mestonderzoek vindt plaats in onze kliniek. U kunt zelf wat verse mest van uw paard inleveren in een potje of zakje. Een kleine hoeveelheid  is al voldoende om dit onderzoek uit te voeren. De uitslag van het mestonderzoek en het daarbij behorende advies worden telefonisch doorgegeven.

Enkele aandachtspunten:

  • Drachtige merries ontwormen in de week voordat het veulen geboren wordt.
  • Het veulen op de 10e levensdag ontwormen, daarna iedere 2 maanden tot een leeftijd van 6 maanden.
  • Meerdere paarden altijd tegelijk behandelen, nieuwe paarden bij aankomst ontwormen en pas na enkele dagen bij de groep plaatsen.
  • Jaarlijks tegen lintworm ontwormen.

Dierenartsenjourebanner.jpg